Condiţii legale

Automobile Bavaria si Grupul BMW apreciază interesul dumneavoastră pentru produsele sale şi vizita dumneavoastră pe acest site.

Contact: [email protected]

Protecţia datelor.
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice Automobile Bavaria are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: reclama, marketing si publicitate/vanzari/statistica/monitorizarea accesului persoanelor in spatiile publice/private
Sunteţi/nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare desfasurarii activitatii interne. Refuzul dvs. determină imposibilitatea efectuarii de catre Automobile Bavaria a evidentelor interne necesare respectarii cerintelor pietei.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: angajatilor operatorului, societati bancare, birouri de credit, dupa caz.
Prin înscriere la newsletter datele dumnevoastră sunt automat inregistrate.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura noastra. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră vor fi transferate în pot fi transferate în baza noastra de date, în scopul aratat.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Observaţie:
* Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Drepturi de autor.
© Copyright BMW AG, Munchen, Germania şi Automobile Bavaria. Toate drepturile sunt rezervate. Textul, imaginile, grafica, fişierele de sunet, de animaţie, video şi aranjarea acestora pe site-ul Automobile Bavaria sunt subiect pentru drepturi de autor şi alt fel de protecţie a proprietăţii intelectuale. Aceste obiecte nu pot fi copiate pentru utilizare comercială sau distribuţie, şi nici nu pot fi modificate sau postate pe alte site-uri. O parte a fotografiilor de pe acest site sunt realizate de S.C. Freelancer Works SRL

Garanţii, responsabilităţi.
Informaţiile de pe acest site sunt oferite ca atare şi fără nici un fel de garanţie, expresă sau implicită, inclusiv (dar fără limitare la) orice garanţii mercantile implicite, potrivire pentru orice scop, sau neîncalcarea drepturilor unor terţe părţi. În timp ce informaţiile oferite sunt considerate corecte, pot inlude erori. Automobile Bavaria şi BMW AG nu va fi responsabilă în nici un fel faţă de nici o persoană pentru daune speciale sau indirecte în legatură cu acest material, decât dacă acestea sunt cauzate de neglijenţa sau inducere în eroare în mod intenţionat. Automobile Bavaria şi BMW AG nu sunt răspunzatoare pentru conţinutul site-urilor ce sunt administrate de terţe părţi şi, în consecinţă, neagă orice răspundere pentru orice link care face legătură între acest site şi un altul.

Marca comercială.
Cu excepţia cazului în care este indicat în mod diferit, toate mărcile comeciale de pe acest site se supun drepturilor de marcă al BMW AG şi Automobile Bavaria, inclusiv pentru mărci, nume de modele, logouri şi embleme.